HV-02-029 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
2+
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng và là nhân vật Chặn Bóng duy nhất, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +4 điểm Chặn.

Mô tả