HV-06-029 - Inuoka So

Inuoka So
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Chặn hoặc Đỡ cho 1 nhân vật trường Nekoma trên sân mình.

Mô tả

Nhưng tớ sẽ không thua đâu!