HV-02-041 - Ikejiri Hayato

Ikejiri Hayato
Đội bóng Tokonami Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả