HV-07-022 - Hyakuzawa Yudai

Hyakuzawa Yudai
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
4
Rare
Năng lực

Mô tả

Bóng chuyền cơ bản cũng đơn giản thôi.