HV-11-049 - Hyakuzawa Yudai

Hyakuzawa Yudai
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3+
3
Normal
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu ở Ý Chí của nhân vật này có từ 5 quân "Hyakuzawa Yudai" trở lên, tự +3 điểm Đập, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ được đưa ra tối đa 1 nhân vật Chặn Bóng.

Mô tả

Câu nói bóng chuyền là “đơn giản” kia, xin cho em được rút lại.