HV-09-040 - Hyakuzawa Yudai

Hyakuzawa Yudai
Đội bóng Kakugawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3+
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 quân "Hyakuzawa Yudai" không có năng lực trở lên ở Ý Chí của nhân vật này, tự +2 điểm Đập.

Mô tả