HVD-05-003 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
0
0
3+
2
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +1 điểm Đập nữa.

Mô tả

Chuyền qua đây điiiiiiii!!