HV-06-013 - HV-06-013

HV-06-013
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Libero Độ hiếm Rare
Chỉ số
4+
0+
0
0
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này ra sân từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đỡ hoặc +2 điểm Chuyền.

Mô tả

Được rồi!