HV-06-007 - HV-06-007

HV-06-007
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1+
1
1
Rare
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Chuyền. Sau đó, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Anh không thể để thua em được!