HV-06-006 - HV-06-006

HV-06-006
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
1
Normal
Năng lực

Mô tả

Lên nào!!!