HV-11-036 - Hội cổ động viên Karasuno

Hội cổ động viên Karasuno
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Cổ động

Mô tả

Saeko: Những lúc thế này, phải hăng “cổ vũ” hơn mới phải!!