HV-05-035 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
2
2
Rare
Năng lực Hỗ Trợ
Khi nhân vật Đập Bóng trường Karasuno (ngoài "Hinata Shoyo") xuất hiện và nằm trên nhân vật này, +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng.

Mô tả

Chuyền qua đâyyyyy!!