HVP-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Promo
Chỉ số
1
0
3
3
Promo
Năng lực

Mô tả