HVD-01-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
1
0
2+
2
Starter Normal
Năng lực
Khi quân cờ này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để +2 điểm Đập cho nhân vật.

Mô tả

Câu hỏi 1: Quân cờ mã HVD-01-001 “Hinata Shoyo” xuất hiện tại khu vực Đập Bóng. Tôi có thể kích hoạt 2 lần Năng lực để +4 điểm Đập cho nhân vật không?

Trả lời: Không. Những năng lực được kích hoạt khi nhân vật ra sân chỉ có hiệu quả 1 lần duy nhất tại thời điểm đó.

Câu hỏi 2: Quân cờ mã HVD-01-001 “Hinata Shoyo” xuất hiện tại khu vực Đập Bóng. Tôi có thể sử dụng quân cờ mã HVD-01-009 “Tất cả đều hoàn hảo” để +1 điểm Đập rồi sau đó mới sử dụng Năng lực của Hinata được không?

Trả lời: Không. Khi quân HVD-01-001 “Hinata Shoyo” xuất hiện tại khu vực Đập Bóng trong Bước ra sân, bạn phải quyết định có nên sử dụng Năng lực của Hinata hay không. Sau đó sẽ chuyển sang Bước chính để được sử dụng các quân hành động.