HV-04-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
2
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Kageyama Tobio", tự + 1 điểm Đập, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả