HV-03-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0+
0
3
1
Rare
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +5 điểm Đỡ.

Mô tả