HV-03-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
2
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Đập Bóng, nếu đã sử dụng quân Hành Động, được phép đặt 3 quân cờ ở khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để +1 điểm Đập cho nhân vật này.

Mô tả

Cách kích hoạt năng lực của quân này như sau.
🔖 Năng lực của quân HV-03-001 – HINATA SHOYO: Khi nhân vật này là nhân vật Đập Bóng, nếu đã sử dụng quân Hành Động, được phép đặt 3 quân cờ ở khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để +1 điểm Đập cho nhân vật này.
👉 Như vậy, năng lực của quân này chỉ được kích hoạt sau khi quân này ra sân với tư cách là nhân vật Đập Bóng. Để phát huy năng lực +1 điểm đập cho nhân vật này, người chơi cần thực hiện theo trình tự:
1. Đặt quân HV-03-001 – HINATA SHOYO vào khu vực Đập Bóng
2. Sử dụng quân hành động
3. Kích hoạt năng lực của quân HV-03-001 – HINATA SHOYO và đặt 3 quân hành động vào khu vực loại bỏ.
👉 Các quân hành động được sử dụng ở giai đoạn Giao Bóng, Chuyền Bóng, Đỡ Bóng trước khi HV-03-001 – HINATA SHOYO xuất hiện ở khu vực Đập Bóng với tư cách nhân vật Đập bóng không được tính vào điều kiện kích hoạt năng lực của HV-03-001.
👉 Luật chơi này được áp dụng cho tất cả các giải đấu Haikyu!! chính thức.