HV-02-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn 1 quân "Mỗi khi cậu ta xuất hiện trước mắt, tôi lại thấy phấn khích vô cùng." từ bộ cờ, đưa cho đối phương xem rồi thêm vào trên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả