HV-02-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
2+
1
Super
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, được phép đặt tối đa 3 quân "Hinata Shoyo" từ Ý Chí của nhân vật này vào khu vực Loại Bỏ, với mỗi Ý Chí tự +1 điểm Đập.

Mô tả