HV-01-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
2
Super
Năng lực Hỗ Trợ
Nếu nhân vật Đập Bóng trường Karasuno (ngoài "Hinata Shoyo") xuất hiện trên nhân vật này thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng.

Mô tả