HV-01-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
2
0
2+
2
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Kageyama Tobio", nếu nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 2 Ý Chí để +2 điểm Đập cho nhân vật này.

Mô tả