HVP-053 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Promo
Chỉ số
4
0
2+
0
Promo
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật Đập Bóng trường Karasuno xuất hiện trên sân mình, nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio", được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật này ở khu vực Đỡ Bóng để tự +2 điểm Đập, chuyển nhân vật này sang khu vực Đập Bóng.

Mô tả

_tấn công nhanh!!