HV-08-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3+
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Đập Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là "Kageyama Tobio", nếu sử dụng quân "Hãy đón nhận cú bóng tuyệt vọng khi ấy!!!" thì tự +1 điểm Đập. Đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng ở lượt tiếp theo.

Mô tả

Một lần nữa! Tiến lên!