HV-07-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
3
0
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này là nhân vật Chuyền Bóng và xuất hiện nhân vật trường Karasuno có điểm Đập gốc nhỏ hơn hoặc bằng 2 ở khu vực Đập Bóng trên sân mình, được phép chọn tối đa 1 quân "Những đứa như thế Karasuno cũng có nhé!" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Lối chơi bất ngờ