HV-07-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3+
1
Super
Năng lực Sấm
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu khu vực Hành Động có từ 4 quân trở lên thì tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Thấy rồi.