HVP-021 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Promo
Chỉ số
0
0
3+
2+
Promo
Năng lực Sấm
3: Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Ở lượt tiếp theo của đối phương chỉ được đưa ra tối đa 1 nhân vật Chặn Bóng từ trên tay.

Mô tả