HV-06-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3
4
Rare
Năng lực

Mô tả

Đối phương sẽ mất dấu con quạ nhỏ.