HV-06-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
3+
2
Ultra
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Hoặc được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Và rồi dừng lại.