HVD-03-001 - HINATA SHOYO

HINATA SHOYO
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
1
0
3+
2
Starter Normal
Năng lực Ý Chí
2 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay và có từ 2 Ý Chí trở lên, tự + 1 điểm Đập.

Mô tả

Chuyền sang đâyyyyy!!!