HV-11-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3+
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt quân "Anh đây sẽ yểm trợ cho chú mày!!!" từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ để rút 1 quân từ bộ cờ, tự +1 điểm Chặn.

Mô tả

Chạy bền chính là đôi cánh nhân tạo của nó.