HV-11-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
1
0
3+
1
Ultra
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu ở khu vực Loại Bỏ của mình có từ 5 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau trở lên, được phép sử dụng tổng cộng 5 Ý Chí của các nhân vật trên sân mình để tự +3 điểm Đập.

Mô tả

Theo nhịp một!!!