HV-10-042 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Yukigaoka Khối Lớp 9
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
3+
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay 1 quân Nhân Vật C2 từ khu vực Loại Bỏ và tự +1 điểm Đập.

Mô tả

Tôi có thể nhảy cao!!