HV-10-002 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : Trừ của 1 nhân vật Đập Bóng trên sân đối phương số điểm Đập bằng với điểm Chặn của nhân vật này. Trong lượt này không được sử dụng năng lực [=Kích hoạt] của Hinata Shoyo nữa.

Mô tả

One touch!!!