HV-10-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3+
2
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Sau đó, nếu ở khu vực Hành Động có từ 3 quân trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Là đòn tấn công từ phía sau bằng nhịp âm!!!