HV-09-001 - Hinata Shoyo

Hinata Shoyo
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
2
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu trên tay còn từ 3 quân trở xuống, tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu nhân vật này có từ 5 Ý Chí trở lên, tự +3 điểm Đập.

Mô tả

Chuyền qua đâyyyy!!!!