HV-09-048 - Hinata & Kozume & Haiba

Hinata & Kozume & Haiba
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối Lớp 11, Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
2
3
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Hinata Shoyo" hoặc "Kozume Kenma" hoặc "Haiba Lev".

Mô tả

Hinata: Lev, chỉ tớ cách phun hạt dưa hấu bay xa với!
Haiba: Đầu tiên là phồng miệng lên giống hình mũi tên rồi thổi. Góc bắn là 45°!