HV-04-030 - Hinata & Koizume

Hinata & Koizume
Đội bóng Karasuno, Nekoma Khối Lớp 11, Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
1
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Hinata Shoyo" hoặc "Koizume Kenma".

Mô tả