HVP-002 - Hinata & Kageyama

Hinata & Kageyama
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
0
1
3
2
Promo
Năng lực
Khi quân cờ này xuất hiện trên sân, được phép chọn tên quân cờ này là "Hinata Shoyo" hoặc "Kageyama Tobio"

Mô tả

Câu 1: Khi quân cờ mã HVP-002 “Hinata & Kageyama” xuất hiện trên sân, tôi có thể không chọn tên cho quân cờ này được không?

Trả lời: Không. Bạn phải chọn tên cho quân cờ này là “Hinata Shoyo” hoặc “Kageyama Tobio”.

Câu 2: Trên sân mình, nếu “Kageyama Tobio” ở khu vực Chuyền Bóng, có được phép đưa quân này ra ở khu vực Đập Bóng không.

Trả lời: Được. Trong trường hợp này, bắt buộc phải chọn tên cho quân cờ này là “Hinata Shoyo”.

Câu 3: Khi đặt quân cờ này vào khu vực Loại Bỏ, có được phép sử dụng năng lực của quân này không ?

Trả lời: Không được.

Câu 4: Những năng lực có thể kích hoạt khi “Hinata Shoyo” hay “Kageyama Tobio” xuất hiện trên sân thì có thể được kích hoạt khi quân cờ này xuất hiện trên sân hay không ?

Trả lời: Được. Khi quân cờ này xuất hiện trên sân, bạn phải chọn một trong hai tên “Hinata Shoyo” hoặc “Kageyama Tobio”. Nếu bạn chọn tên nào thì có thể kích hoạt những năng lực khi nhân vật có tên đó xuất hiện trên sân.

Câu 5: Khi sử dụng quân Hành Động HV-01-058 “Sawamura…Cậu nói chuyện với tôi một chút…” và gọi tên “Hinata Shoyo”. Nếu quân cờ này xuất hiện trên sân thì có phải đặt 1 Ý Chí vào khu vực Loại Bỏ không.

Trả lời: Nếu chọn tên quân cờ này là “Hinata Shoyo” thì phải đặt 1 Ý Chí vào khu vực Loại Bỏ. Trường hợp chọn tên là “Kageyama Tobio” thì sẽ không phải đặt 1 Ý Chí vào khu vực Loại Bỏ.

Câu 6: Khi chọn tên quân cờ này là “Kageyama Tobio” hoặc “Hinata Shoyo”, có được phép sử dụng những năng lực tăng điểm cho “Kageyama Tobio” và “Hinata Shoyo” cho quân cờ này không ?

Trả lời: Được.