HV-04-023 - Hinata & Kageyama

Hinata & Kageyama
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
1
3
0
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Hinata Shoyo" hoặc "Kageyama Tobio". (Quân này khi ở trên tay, Ý Chí hoặc khu vực Loại Bỏ thì gọi là "Hinata & Kageyama")

Mô tả