HV-06-056 - Hãy dùng thực tài mà chế giễu bọn chúng!!!

Hãy dùng thực tài mà chế giễu bọn chúng!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
3 : +1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Hinata Shoyo" và có từ 3 Ý Chí trở lên, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng nào khác ngoài nhân vật Li.

Mô tả

Hãy dùng thực tài mà chế giễu bọn chúng!!!