HV-08-047 - Hãy đón nhận cú bóng tuyệt vọng khi ấy!!!

Hãy đón nhận cú bóng tuyệt vọng khi ấy!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Karasuno trên sân mình. Nếu nhân vật Chuyền Bóng là "Kageyama Tobio" và nhân vật Đập Bóng là "Hinata Shoyo" thì ở lượt tiếp theo của đối phương, nếu thắng được hiệp đấu thì được phép tự rút từ bộ cờ cho đủ 7 quân trên tay. Sau đó, không được sử dụng quân "Hãy đón nhận cú bóng tuyệt vọng khi ấy…" ở lượt này nữa.

Mô tả

Hãy đón nhận cú bóng tuyệt vọng khi ấy!!!