HVP-026 - Hãy chuyền quả tiếp theo cho tôi

Hãy chuyền quả tiếp theo cho tôi
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Promo
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép đặt 2 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Sawamura Daichi", 1 quân "Suguwara Koshi" và 1 quân "Azumane Asahi" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả