HV-08-013 - Hanayama Kazumasa

Hanayama Kazumasa
Đội bóng Wakutani Minami Khối Lớp 12
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
0
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi lên tay tối đa 2 quân Nhân Vật trường "Wakutani Minami" từ Ý Chí của 1 quân Nhân Vật trên sân mình.

Mô tả