HVD-04-003 - Hanamaki Takahiro

Hanamaki Takahiro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm
Chỉ số
4
0
3
2
Năng lực

Mô tả

Yaaa!!