HV-08-030 - Hanamaki Takahiro

Hanamaki Takahiro
Đội bóng Aobajosai Khối Lớp 12
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
1
3
0
Normal
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng hoặc Đập Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên, nếu trên tay đối phương có từ 4 quân trở lên, đối phương đặt 1 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Đã nhận!