HV-05-010 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3+
1
Ultra
Năng lực Ý Chí
2,2 : Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 2 quân từ khu vực Hành Động vào khu vực Loại Bỏ, sau đó sử dụng từ nhân vật này và nhân vật Chuyền Bóng "Kozume Kenma" mỗi nhân vật 2 Ý Chí để tự +3 điểm Đập.

Mô tả