HV-11-039 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3+
1
Rare
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ Ý Chí, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, tự +1 điểm Đập. Hoặc nếu nhân vật Đỡ Bóng trường Nekoma trên sân mình có điểm Đỡ từ 5 trở lên, tự +2 điểm Đập.

Mô tả

Bởi vì tớ chính là chủ công của Nekoma.