HV-09-032 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép thu hồi lên tay 2 Ý Chí của nhân vật này để đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Hợ…anh Yaku…!