HV-07-016 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
0
0
3+
2
Normal
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu có quân "Vung tay như roi quất!" ở khu vực Hành Động thì tự +1 điểm Đập.

Mô tả

Chủ công là người ghi được nhiều điểm nhất.