HV-06-028 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
4
Normal
Năng lực

Mô tả

Chủ công là người ghi được nhiều điểm nhất.